Biblioteki

Biblioteki

Biblioteka Elbląska
im. Cypriana Norwida
ul. św. Ducha 3-7

tel. 55 611 00 50
www.bibliotekaelblaska.pl
sekretariat@bibliotekaelblaska.pl

Filie Biblioteki Elbląskiej:


Warmińsko - Mazurska Biblioteka Pedagogiczna w Elblągu im. Karola Wojtyły
ul. św. Ducha 25

tel. 55 237 62 60
sekretariat@wmbp.edu.pl

Godziny otwarcia:
poniedziałek, wtorek, środa i piątek: 9:00 - 19:00,
czwartek i sobota: 9:00 - 15:00.


Główna Biblioteka Lekarska - Oddział Elbląg
ul. Królewiecka 146
tel. 55 239 56 82

odz-elb@gbl.waw.pl
www.gbl.waw.pl/p/elblag

Godziny otwarcia:
poniedziałek, środa i piątek: 9.00-15.00
wtorek i czwartek: 10.00-18.00